17 มกราคม 2556

การหายใจของพืช

การศึกษา


การศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที
 (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

8 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว

นางสาวจารุวรรณ  นารายนะคามิน
คบ.1 ชีววิทยา  หมู่ 1
รหัส  554152041
คติประจำใจ  ข้อผิดพลาดจะเป็นครูสอนเราในอนาคตได้
ฺฺฺเกิด 01/05/37 (วันแรงงานแห่งชาติ)
สีที่ชอบ สีฟ้า,สีเขียวอ่อน,สีน้ำตาล
the Idol นิ้วกลม(สราวุธ เฮ้งสัวสดิ์)
กรุ๊ปเลือด B